ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนสำราญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280100
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010101
รหัส Obec 6 หลัก :
  280100
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนสำราญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bandonsamran
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านดอนสำราญ
ตำบล :
  แม่รำพึง
อำเภอ :
  บางสะพาน
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77140
โทรศัพท์ :
  032640031
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27/06/2484
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ฯ แม่รำพึงพงศ์ประศาสน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.แม่รำพึง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  74 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:27:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนสำราญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสำราญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน