ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280102
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010087
รหัส Obec 6 หลัก :
  280102
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดธงชัยธรรมจักร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watthongchaitammajak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านปากคลอง
ตำบล :
  ธงชัย
อำเภอ :
  บางสะพาน
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77190
โทรศัพท์ :
  032695126
โทรสาร :
  032695522
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2457
อีเมล์ :
  watthongchai@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาล ต.บ้านกรูด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  71.7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 13:01:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร


นางสาวมิญญ์ชนก ปรางละออ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน