ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนยาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280103
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010088
รหัส Obec 6 หลัก :
  280103
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดดอนยาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watdonyang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านดอนกระทุ
ตำบล :
  ธงชัย
อำเภอ :
  บางสะพาน
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77190
โทรศัพท์ :
  032695320
โทรสาร :
  032695320
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  02/07/2474
อีเมล์ :
  watdonyang.school@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ฯ ธงชัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาล ต.บ้านกรูด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:55:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดดอนยาง


นางจุฑาทิพย์ อิทธิศุภเศรษฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนยาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน