ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางเขา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280104
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010080
รหัส Obec 6 หลัก :
  280104
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านยางเขา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banyangkhao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านยางเขา
ตำบล :
  ชัยเกษม
อำเภอ :
  บางสะพาน
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77190
โทรศัพท์ :
  032906030
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/05/2514
อีเมล์ :
  ิbanyangkhao@pck1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ฯ ชัยเกษม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ชัยเกษม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  57 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:09:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านยางเขาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเขา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน