ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมรสวบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280106
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010076
รหัส Obec 6 หลัก :
  280106
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านมรสวบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmorasuab
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านมรสวบ
ตำบล :
  ชัยเกษม
อำเภอ :
  บางสะพาน
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77190
โทรศัพท์ :
  0861644623
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/06/2511
อีเมล์ :
  banmorasuabschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ชัยเกษม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 ตุลาคม 2563 เวลา 14:39:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านมรสวบ


นางธนัตถ์กานต์ นิธิปิยโชติสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมรสวบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน