ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขามัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280107
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010077
รหัส Obec 6 หลัก :
  280107
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขามัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankhaoman
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านเขามัน
ตำบล :
  ชัยเกษม
อำเภอ :
  บางสะพาน
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77190
โทรศัพท์ :
  032640024
โทรสาร :
  032640024
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23/04/2523
อีเมล์ :
  khaoman.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ฯ ชัยเกษม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ชัยเกษม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 17:45:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขามัน


นายสุรจิตร สุขสีดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขามัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน