ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280108
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010078
รหัส Obec 6 หลัก :
  280108
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สมาคมเลขานุการสตรี 1
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  samakhomlakhanukhansatri 1
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านห้วยไก่ต่อ
ตำบล :
  ชัยเกษม
อำเภอ :
  บางสะพาน
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77190
โทรศัพท์ :
  0899159777
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  07/09/2514
อีเมล์ :
  nippon322@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ฯ ชัยเกษม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ชัยเกษม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  32 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 14:00:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1


นายสุรจิตร สุขสีดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน