ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจันทร์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280109
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010079
รหัส Obec 6 หลัก :
  280109
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองจันทร์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongchan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองจันทร์
ตำบล :
  ชัยเกษม
อำเภอ :
  บางสะพาน
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77190
โทรศัพท์ :
  032640022
โทรสาร :
  032640022
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  02/05/2504
อีเมล์ :
  nongchan2504l@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ฯ ชัยเกษม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ชัยเกษม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2561 เวลา 12:50:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองจันทร์


นางสาวจินตนา พุ่มไสว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจันทร์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน