ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280110
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010074
รหัส Obec 6 หลัก :
  280110
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไตรกิตทัตตานนท์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  traikittattanon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านสามขุม
ตำบล :
  ชัยเกษม
อำเภอ :
  บางสะพาน
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77190
โทรศัพท์ :
  032640025
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/10/2514
อีเมล์ :
  prchs@outlook.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ชัยเกษม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  ุ60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 09:18:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์


นายนพดล ส่วนน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน