ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงไม้งาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280111
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010075
รหัส Obec 6 หลัก :
  280111
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงไม้งาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bandongmaingam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านดงไม้งาม
ตำบล :
  ชัยเกษม
อำเภอ :
  บางสะพาน
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77190
โทรศัพท์ :
  032697401
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/05/2513
อีเมล์ :
  bandongmaingam@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ฯ ชัยเกษม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ชัยเกษม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  74 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 16:48:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงไม้งามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงไม้งาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน