ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอ่าวยาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280112
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010102
รหัส Obec 6 หลัก :
  280112
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านอ่าวยาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banaowyang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านอ่าวยาง
ตำบล :
  แม่รำพึง
อำเภอ :
  บางสะพาน
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77140
โทรศัพท์ :
  032693212
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/10/2494
อีเมล์ :
  aowyang.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ฯ แม่รำพึงพงศ์ประศาสน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.แม่รำพึง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  91 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:38:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านอ่าวยางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวยาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน