ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280113
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010068
รหัส Obec 6 หลัก :
  280113
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยทรายขาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banhuaysaikhao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านห้วยทรายขาว
ตำบล :
  กำเนิดนพคุณ
อำเภอ :
  บางสะพาน
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77140
โทรศัพท์ :
  032691289
โทรสาร :
  032691289
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/05/2513
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ฯ กำเนิดนพคุณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.กำเนิดนพคุณ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  86 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:05:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว


นางสาวกิ่งแก้ว สุขชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน