ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดนาผักขวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280115
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010070
รหัส Obec 6 หลัก :
  280115
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดนาผักขวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnaphakkhuang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านนาผักขวง
ตำบล :
  กำเนิดนพคุณ
อำเภอ :
  บางสะพาน
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77140
โทรศัพท์ :
  032690043
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/10/2478
อีเมล์ :
  a_jumnongrat@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.กำเนิดนพคุณ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  85 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:29:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดนาผักขวง


นายอำนาจ จำนงค์รัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาผักขวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน