ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนสง่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280117
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010072
รหัส Obec 6 หลัก :
  280117
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนสง่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandonsanga
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านหนองตาจ่า
ตำบล :
  กำเนิดนพคุณ
อำเภอ :
  บางสะพาน
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77140
โทรศัพท์ :
  032646734
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2517
อีเมล์ :
  bandonsanga@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ฯ กำเนิดนพคุณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.กำเนิดนพคุณ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  95 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 14:57:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนสง่า


นางวิมลพรรณ รักทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสง่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน