ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าขาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280118
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010100
รหัส Obec 6 หลัก :
  280118
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าขาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banthakham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านท่าขาม
ตำบล :
  แม่รำพึง
อำเภอ :
  บางสะพาน
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77140
โทรศัพท์ :
  032691253
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/11/2483
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ฯ แม่รำพึงพงศ์ประศาสน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.แม่รำพึง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 12:47:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าขามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าขาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน