ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินกอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280121
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010095
รหัส Obec 6 หลัก :
  280121
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหินกอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banhinkhong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหินกอง
ตำบล :
  พงศ์ประศาสน์
อำเภอ :
  บางสะพาน
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77140
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  02/06/2481
อีเมล์ :
  ban_hinkong@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.พงศ์ประศาสน์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  91 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 12:39:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหินกอง


นายศิลปิน พรหมมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินกอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน