ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชะม่วง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280122
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010096
รหัส Obec 6 หลัก :
  280122
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านชะม่วง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banchamuang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านชะม่วง
ตำบล :
  พงศ์ประศาสน์
อำเภอ :
  บางสะพาน
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77140
โทรศัพท์ :
  0933624536
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21/07/2498
อีเมล์ :
  baanchamoung@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ฯ แม่รำพึงพงศ์ประศาสน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.พงศ์ประศาสน์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  94 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:57:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านชะม่วง


นางกอบกุล การางวัล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะม่วง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน