ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวนหลวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280123
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010097
รหัส Obec 6 หลัก :
  280123
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสวนหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansuanluang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านสวนหลวง
ตำบล :
  พงศ์ประศาสน์
อำเภอ :
  บางสะพาน
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77140
โทรศัพท์ :
  032817029
โทรสาร :
  032817029
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/05/2523
อีเมล์ :
  bsuanluang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ฯ แม่รำพึงพงศ์ประศาสน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.พงศ์ประศาสน์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  98 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 16:16:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสวนหลวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนหลวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน