ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบางสะพาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280124
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010099
รหัส Obec 6 หลัก :
  280124
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บางสะพาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bangsaphan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านล่าง
ตำบล :
  แม่รำพึง
อำเภอ :
  บางสะพาน
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77140
โทรศัพท์ :
  032691007
โทรสาร :
  032692146
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2496
อีเมล์ :
  bangsaphanschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.แม่รำพึง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  86 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 กันยายน 2563 เวลา 14:14:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบางสะพาน


ว่าที่ร้อยตรีเสรี สุขกันตะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสะพาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน