ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280126
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010073
รหัส Obec 6 หลัก :
  280126
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลบางสะพาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanbangsaphan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านตลาดบางสะพาน
ตำบล :
  กำเนิดนพคุณ
อำเภอ :
  บางสะพาน
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77140
โทรศัพท์ :
  032691008
โทรสาร :
  032691008
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/10/2465
อีเมล์ :
  anuban_bangsaphan@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ฯ กำเนิดนพคุณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาล ต.กำเนิดนพคุณ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:25:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน


นายวิโรจน์ โตแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน