ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280127
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010104
รหัส Obec 6 หลัก :
  280127
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังน้ำเขียว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banwangnamkhaew
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านวังน้ำเขียว
ตำบล :
  ร่อนทอง
อำเภอ :
  บางสะพาน
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77230
โทรศัพท์ :
  032-819045
โทรสาร :
  032-819045
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/5/2516
อีเมล์ :
  wang_1234@windowslive.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ฯ ร่อนทองมงคล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ร่อนทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  96 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 16:47:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว


นางภัทรามาศ กำนิล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน