ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280128
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010106
รหัส Obec 6 หลัก :
  280128
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งเชือก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banthungchueak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านทุ่งเชือก
ตำบล :
  ร่อนทอง
อำเภอ :
  บางสะพาน
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77230
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24/06/2522
อีเมล์ :
  banthungchueak@pck1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ฯ ร่อนทองมงคล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ร่อนทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 14:11:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก


นายจงรักษ์ วัตรสติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเชือก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน