ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนสำนัก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280129
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010107
รหัส Obec 6 หลัก :
  280129
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนสำนัก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bandonsamnak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านดอนสำนัก
ตำบล :
  ร่อนทอง
อำเภอ :
  บางสะพาน
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77230
โทรศัพท์ :
  032557270
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  03/11/2495
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาล ต.ร่อนทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  82 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09:39:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนสำนักผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสำนัก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน