ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทองมงคล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280131
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010083
รหัส Obec 6 หลัก :
  280131
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทองมงคล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banthongmongkol
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านเขาแก้ว
ตำบล :
  ทองมงคล
อำเภอ :
  บางสะพาน
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77230
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/05/2520
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ทองมงคล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:27:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทองมงคล


นางสาวนันท์รัตน์ เกื้อหนุน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองมงคล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน