ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280133
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010085
รหัส Obec 6 หลัก :
  280133
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านธรรมรัตน์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthammarat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านธรรมรัตน์
ตำบล :
  ทองมงคล
อำเภอ :
  บางสะพาน
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77230
โทรศัพท์ :
  032906033
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13/06/2505
อีเมล์ :
  banthammarat.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ฯ ร่อนทองมงคล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ทองมงคล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90.7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23.7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:23:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์


นางสาวปิยวรรณ คงวัดใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน