ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนธนาคารออมสิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280134
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010105
รหัส Obec 6 หลัก :
  280134
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ธนาคารออมสิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thanakhanoomsin
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านเกาะยายฉิม
ตำบล :
  ร่อนทอง
อำเภอ :
  บางสะพาน
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77230
โทรศัพท์ :
  032697253
โทรสาร :
  032697254
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/01/2507
อีเมล์ :
  tnk.oomsinschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ฯ ร่อนทองมงคล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาล ต.ร่อนทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  68 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 20:54:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนธนาคารออมสินผู้อำนวยการโรงเรียนธนาคารออมสิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน