ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านในล็อค
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280137
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010086
รหัส Obec 6 หลัก :
  280137
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านในล็อค
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannailock
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านในล็อค
ตำบล :
  ทองมงคล
อำเภอ :
  บางสะพาน
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77230
โทรศัพท์ :
  032640026
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28/04/2529
อีเมล์ :
  gantimaporn2517@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ฯ ร่อนทองมงคล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ทองมงคล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  85 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 06:18:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านในล็อค


นายธงชัย แสงโพลง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในล็อค

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน