ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหอย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280140
รหัส Smis 8 หลัก :
  77020040
รหัส Obec 6 หลัก :
  280140
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองหอย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGHOI SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองหอย
ตำบล :
  วังก์พง
อำเภอ :
  ปราณบุรี
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77120
โทรศัพท์ :
  0-3257-2141
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 กันยายน 2504
อีเมล์ :
  bnypran@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปราณบุรี 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังก์พง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6.4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 17:45:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองหอย


นางสาวนรินธร สีห์จักร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน