ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280145
รหัส Smis 8 หลัก :
  77020031
รหัส Obec 6 หลัก :
  280145
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantumru(Wingprachasongkrou)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านตำหรุ
ตำบล :
  เขาน้อย
อำเภอ :
  ปราณบุรี
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77120
โทรศัพท์ :
  0-3262-2088
โทรสาร :
  0-3262-2088
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2468
อีเมล์ :
  btu_pran@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาล ต.ปราณบุรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 13:53:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์)


นางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน