ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280148
รหัส Smis 8 หลัก :
  77020048
รหัส Obec 6 หลัก :
  280148
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองตาเย็น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongtayen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านหนองตาเย็น
ตำบล :
  หนองตาแต้ม
อำเภอ :
  ปราณบุรี
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77120
โทรศัพท์ :
  0-3290-0121
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2501
อีเมล์ :
  nongtayen@obec.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองตาแต้ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  0 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:01:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น


นางสาวจิตติมา เทียมเทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาเย็น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน