ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280162
รหัส Smis 8 หลัก :
  77020052
รหัส Obec 6 หลัก :
  280162
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองพรานพุก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongpranpuk
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองพรานพุก
ตำบล :
  ทับใต้
อำเภอ :
  หัวหิน
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77110
โทรศัพท์ :
  0-3257-5168
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 มิถุนายน 2481
อีเมล์ :
  Bannongpranpuk2017@gmail
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทับใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 ธันวาคม 2562 เวลา 13:39:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก


นางสุภรดา ผ่องฉวี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน