ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินพยอม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280173
รหัส Smis 8 หลัก :
  77020058
รหัส Obec 6 หลัก :
  280173
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเนินพยอม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannurnpayom School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านเนินพยอม
ตำบล :
  บึงนคร
อำเภอ :
  หัวหิน
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77110
โทรศัพท์ :
  0-3264-0074
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 กรกฎาคม 2522
อีเมล์ :
  bannurnpayom@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทับใต้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บึงนคร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  43 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  50 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 15:01:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเนินพยอมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินพยอม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน