ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอานันท์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280178
รหัส Smis 8 หลัก :
  77020067
รหัส Obec 6 หลัก :
  280178
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อานันท์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  anan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านฟ้าประทาน
ตำบล :
  ห้วยสัตว์ใหญ่
อำเภอ :
  หัวหิน
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77110
โทรศัพท์ :
  0-3264-0083
โทรสาร :
  0-3264-0083
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2509
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  60 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 14:56:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอานันท์ผู้อำนวยการโรงเรียนอานันท์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน