ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280186
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010124
รหัส Obec 6 หลัก :
  280186
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบางสะพานน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banbangsaphannoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านละหาน
ตำบล :
  บางสะพาน
อำเภอ :
  บางสะพานน้อย
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77170
โทรศัพท์ :
  032699028
โทรสาร :
  032699028
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/01/2478
อีเมล์ :
  bbnschool2555@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาล ต.บางสะพานน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  110 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.50 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 11:52:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย


นางสุกัญญา ปัตเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน