ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนตะเคียน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280187
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010125
รหัส Obec 6 หลัก :
  280187
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดดอนตะเคียน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watdontakhain
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านหนองคล้า
ตำบล :
  บางสะพาน
อำเภอ :
  บางสะพานน้อย
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77170
โทรศัพท์ :
  0860208074
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/01/2476
อีเมล์ :
  Dontakhain58@outlook.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ฯ บางสะพาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บางสะพาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  125 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 12:21:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดดอนตะเคียน


นางสาวหทัยรัตน์ ชวนชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตะเคียน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน