ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากคลอง(ราษฏร์อุปกรณ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280188
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010126
รหัส Obec 6 หลัก :
  280188
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปากคลอง(ราษฏร์อุปกรณ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banparkklong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านปากคลอง
ตำบล :
  บางสะพาน
อำเภอ :
  บางสะพานน้อย
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77170
โทรศัพท์ :
  032699029
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/06/2479
อีเมล์ :
  tinan7919@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บางสะพาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  110 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 17:25:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปากคลอง(ราษฏร์อุปกรณ์)


นายนัฐวุฒิ แก้วศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลอง(ราษฏร์อุปกรณ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน