ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280189
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010122
รหัส Obec 6 หลัก :
  280189
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองฆ้อง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongkhong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองฆ้อง
ตำบล :
  บางสะพาน
อำเภอ :
  บางสะพานน้อย
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77170
โทรศัพท์ :
  032694832
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/10/2500
อีเมล์ :
  bnk068@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ฯ บางสะพาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บางสะพาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  96 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 14:01:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง


นางสุกัญญา ปัตเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฆ้อง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน