ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งไทร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280190
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010123
รหัส Obec 6 หลัก :
  280190
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งไทร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banthungsai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านทุ่งไทร
ตำบล :
  บางสะพาน
อำเภอ :
  บางสะพานน้อย
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77170
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  09/03/2517
อีเมล์ :
  thoongsai@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บางสะพาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6.3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:32:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งไทรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งไทร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน