ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280192
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010128
รหัส Obec 6 หลัก :
  280192
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองห้วยฝาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannonghuayfad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านทุ่งสะท้อน
ตำบล :
  ปากแพรก
อำเภอ :
  บางสะพานน้อย
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77170
โทรศัพท์ :
  032699538
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  04/07/2483
อีเมล์ :
  nhf_sc@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ฯ ปากแพรก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ปากแพรก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  101 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 13:10:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด


นายจตุรานน เกิดพร้อม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน