ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280194
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010120
รหัส Obec 6 หลัก :
  280194
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งสีเสียด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banthungsisiad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านทุ่งสีเสียด
ตำบล :
  ทรายทอง
อำเภอ :
  บางสะพานน้อย
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77170
โทรศัพท์ :
  032640042
โทรสาร :
  032640042
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/5/2508
อีเมล์ :
  banthungsiseadschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ฯ ทรายทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ทรายทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 เวลา 19:01:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด


นายวัฒนชัย ปัตเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน