ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทรายทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280195
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010121
รหัส Obec 6 หลัก :
  280195
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทรายทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansaithong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ่อไพ
ตำบล :
  ทรายทอง
อำเภอ :
  บางสะพานน้อย
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77170
โทรศัพท์ :
  032640046
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/05/2503
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ฯ ทรายทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ทรายทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  120 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:55:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทรายทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน