ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไชยราช
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280196
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010113
รหัส Obec 6 หลัก :
  280196
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไชยราช
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banchairach
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองหิน
ตำบล :
  ไชยราช
อำเภอ :
  บางสะพานน้อย
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77170
โทรศัพท์ :
  032694611
โทรสาร :
  032694612
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25/08/2485
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ฯ ไชยราชช้างแรก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ไชยราช
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 14:33:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไชยราช


นางสาวภาวิณี เสนาการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไชยราช

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน