ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280199
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010109
รหัส Obec 6 หลัก :
  280199
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไร่บนสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banraibonsamakkee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านไร่บน
ตำบล :
  ช้างแรก
อำเภอ :
  บางสะพานน้อย
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77170
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22/02/2514
อีเมล์ :
  banraibon@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ช้างแรก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  110 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:19:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี


นายสุรพล ณ วันจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน