ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางเจริญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280200
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010110
รหัส Obec 6 หลัก :
  280200
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบางเจริญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banbangjaroen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบางเจริญ
ตำบล :
  ไชยราช
อำเภอ :
  บางสะพานน้อย
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77170
โทรศัพท์ :
  032646945
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/12/2530
อีเมล์ :
  Admin@bcr.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ไชยราช
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  115 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  31 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 09:29:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบางเจริญ


นายอรรถพล บัวทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน