ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทองอินทร์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280201
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010111
รหัส Obec 6 หลัก :
  280201
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทองอินทร์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banthongin
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านทองอินทร์
ตำบล :
  ไชยราช
อำเภอ :
  บางสะพานน้อย
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77170
โทรศัพท์ :
  0810826899
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/04/2532
อีเมล์ :
  tisc.2532@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ฯ ไชยราชช้างแรก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ไชยราช
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  131 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 13:44:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทองอินทร์


นางสุมาลี พ่วงสำราญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองอินทร์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน