ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านช้างเผือก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280202
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010112
รหัส Obec 6 หลัก :
  280202
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านช้างเผือก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banchangpueak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านคอกอ้ายเผือก
ตำบล :
  ไชยราช
อำเภอ :
  บางสะพานน้อย
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77170
โทรศัพท์ :
  032640038
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19/05/2518
อีเมล์ :
  banchangpueak@yahoo.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ฯ ไชยราชช้างแรก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ไชยราช
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  125 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:43:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านช้างเผือก


นางสาวฉัตรตรา เกตุธนวิชญ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช้างเผือก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน