ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากแพรก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280205
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010130
รหัส Obec 6 หลัก :
  280205
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปากแพรก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpakprak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านปากแพรก
ตำบล :
  ปากแพรก
อำเภอ :
  บางสะพานน้อย
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77170
โทรศัพท์ :
  032640049
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/05/2473
อีเมล์ :
  value-usa@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ปากแพรก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  111 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 14:56:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปากแพรก


นางสาวปราณปรียา บุญประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากแพรก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน