ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางเบิด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280206
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010115
รหัส Obec 6 หลัก :
  280206
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบางเบิด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banbangberd
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบางเบิด
ตำบล :
  ทรายทอง
อำเภอ :
  บางสะพานน้อย
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77170
โทรศัพท์ :
  032-817269
โทรสาร :
  032817269
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12/03/2507
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ฯ ทรายทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ทรายทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  130 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 13:03:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบางเบิด


นายนิธิ พวงเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเบิด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน