ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฝั่งแดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280207
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010116
รหัส Obec 6 หลัก :
  280207
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านฝั่งแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banfangdang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านฝั่งแดง
ตำบล :
  ทรายทอง
อำเภอ :
  บางสะพานน้อย
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77170
โทรศัพท์ :
  032640045
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/01/2500
อีเมล์ :
  Banfungdang.bangsaphannoi@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ทรายทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  115 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  29 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 15:03:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านฝั่งแดง


นายเอก อดุลย์อารยะรังษี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่งแดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน