ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดกำมะเสน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280208
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010117
รหัส Obec 6 หลัก :
  280208
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดกำมะเสน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watkammasen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านกำมะเสน
ตำบล :
  ทรายทอง
อำเภอ :
  บางสะพานน้อย
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77170
โทรศัพท์ :
  0885436756
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/10/2478
อีเมล์ :
  Kamsen1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ฯ ทรายทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ทรายทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  108 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08:29:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดกำมะเสน


นางสาวจารุณี ปิ่นแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกำมะเสน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน